VMware, Çoklu Bulut Ürün ve Hizmetleriyle Müşterilerinin Bulut Kaosundan Kurtulup Bulutu Akıllı Kullanmasını Sağlıyor

VMware, VMware Explore 2022 Europe Etkinliğinde Yeni ve İyileştirilmiş Portföy Hizmetlerinin Yanı Sıra Genişletilmiş Bir Ekosistem Tanıttı.

VMware, Inc. (NYSE: VMW), VMware Explore 2022 Europe etkinliğinde müşterilerinin çoklu bulut yolculuğunu iyileştiren inovasyonlarını, yeni ürünlerini, hizmetlerini ve yeni işbirliklerini duyurdu.

VMware CEO’su Raghu Raghuram, konuyla ilgili şunları söylüyor: “İş ortaklarımızla birlikte müşterilerimizin ‘bulutu akıllı kullanmak’ yaklaşımından fayda kazanmalarını sağlayan yeni inovasyonlar sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz çoklu bulut ortamının, uygulamalarını çalıştırmaları için otonom ve küresel gibi bulut seçenekleri sağladığını biliyor. VMware olarak müşterilerimizin çoklu bulut karmaşıklığını rekabet avantajı haline getirmelerine yardımcı olmak için yolculuklarının her adımlarında yanlarında oluyoruz.”

Raghuram sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Dijital dönüşüm, inovasyon hızını artırmak isteyen her şirketin öncelikleri arasında yer alıyor. Maliyet, siber güvenlik ve enerji tüketimi alanlarında karşılaştıkları güçlüklerin de farkındayız. İnovasyon ve yeni iş ortaklıklarıyla onların bu sorunları ortadan kaldırmasına yardımcı olabilecek bir konumda yer alıyoruz.”

Çoklu bulutu benimseyen şirketler karmaşıklıklarının, güvenlik zorluklarının ve yetenek açıklarının büyük ölçüde arttığını gözlemliyor.(1) Öte yandan tüm bu zorluklara rağmen şirketler çoklu bulut kullanımını artırıyor.(2) VMware de ekosistem iş ortaklarıyla birlikte çoklu bulutlarda esneklik ve seçenek imkanı sağlayarak şirketlerin ‘Bulutu Akıllı Kullanmak’ yaklaşımına başarıyla geçmiş yapmalarına yardımcı oluyor. Çoklu bulut operasyonlarından fayda elde eden bulutu akıllı kullanan şirketler, rekabet avantajlarının iyileştiğini ve en iyi sonuçlar elde ettiğini belirtiyor. Vanson Bourne’un VMware’in yetkilendirmesi üzerine gerçekleştirdiği bir ankete göre bulutu akıllı kullanan şirketlerin yüzde 97’si çoklu bulut yaklaşımlarının gelirlerini, yüzde 96’sı ise kârlılığını da artırdığını belirtiyor.(3) Bu bulgular, müşterilerin doğru uygulama için doğru bulutu seçmesine yardımcı olan bulutu akıllı kullanma yaklaşımının avantajlarını sunan VMware Cross-Cloud hizmetlerinin sağladığı değerleri öne çıkarıyor.

Bulut Dönüşümünü Hızlandırmak ve Uca Ulaştırmak
VMware, VMware Explore Europe etkinliğinde müşterilerinin kurumsal iş yüklerini özel ve genel bulutlarda ve uçta daha iyi çalıştırmasına, ölçeklendirmesine ve korumasına odaklanan ürün ve hizmetlerini duyurdu. Bu duyurular arasında aşağıdakiler yer alıyor:

Dünya çapındaki 25 iş ortağıyla VMware Sovereign Cloud’da artık otonom bulutlarda çalışan VMware Tanzu, otonom bulutlar için VMware Aria Operations Compliance ve yeni açık ekosistem çözümleri yer alıyor.
VMware’in yeni nesil SD-WAN çözümünde yer alan yeni SD-WAN istemcisi, şirketlerin uygulamalarını, verilerini ve hizmetlerini nerede olursa olsun bina içine, şubeye veya evdeki cihazların tamamına herhangi bir ağ üzerinden daha güvenli, güvenilir ve iyileştirilmiş bir şekilde ulaştırılabilmesine yardımcı oluyor.
Yeni VMware Carbon Black XDR, VMware’in ağ görünürlüğü ve tespit imkanlarını VMware Carbon Black Enterprise EDR’ye getirerek yanal güvenliği iyileştiriyor. Bu sayede tehditlerin uç nokta cihazlarda ve ağlarda tespit edilmesini ve engellenmesini gözle görülür ölçüde güçlendiriyor.
Yeni VMware HCX+ ve VMware NSX ALB PULSE Cloud Service iyileştirmeleri şirketlerin bulut işletim modelini benimsemesine yardımcı oluyor.

Bulut Yerlisi Platformu Oluşturmak ve İşletmek
VMware, VMware Tanzu bulut yerlisi uygulama portföyü ve VMware Aria bulut yönetim platformuyla ilgili gelişmeleri de duyurdu. Bu iki hizmet bir araya gelerek şirketlerin yolculuklarının her aşamasında, Kubernetes ve bulutların tamamını kapsayacak şekilde bulut yerlisi geliştirme, ulaştırma ve yönetim sürecinde bulutu akıllı bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bu duyurular arasında aşağıdakiler yer alıyor:

Şirketin uyumluluk standartlarıyla bağlantılı güvenli, güvenilir ve sürekli yönetilen yazılımların oluşturulmasını otomatikleştiren VMware Image Builder’ın beta tanıtımı.

VMware Aria Graph’ten güç alan yeni ücretsiz VMware Aria Hub.

Hibrit Çalışanları Güçlendirmek
BT ekipleri, çalışanların daha fazla cihaz kullandığı, daha fazla buluttan daha fazla uygulamaya eriştiği ve işlerini hiç olmadığı kadar fazla lokasyondan yaptığı günümüzün hibrit çalışma ortamının güçlüklerini ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. VMware, Anywhere Workspace platformundaki yenilikleriyle BT ekiplerinin üstündeki yönetim yükünün azalmasına ve otomasyonla verimliliklerinin artmasına yardımcı oluyor

VMware DEX çözümünün kapsamını üçüncü parti yönetilen Windows cihazları için Digital Employee Experience Management (DEEM) ile genişletiyor.
Workspace ONE Freestyle Orchestrator’ın uzantısıyla Workspace ONE içindeki cihaz temelli belirli görevlere özel iş akışlarına ek olarak üçüncü parti BT sistemlerini de içine alan içerik odaklı biletleme (ticketing) iş akışlarında otomasyon mümkün kılınıyor.
Horizon Cloud on Microsoft Azure, Joint Authorization Board (JAB) üzerinden Joint Authorization Board (JAB) Federal Risk and Authorization Management Program’in (FedRAMP) Yüksek Yetki derecesine sahip oldu. Aynı zamanda sivil kuruluşlarda da Authority to Operate (ATO), yani çalışma yetkisini elde etti.

VMware Cross-Cloud™ hizmetleri Müşterilerin Çoklu Bulut Çağında İlerlemelerine Yardımcı oluyor
VMware Explore Europe’ta şirket, müşterilerinin çoklu bulut çağında ilerlemelerine yardımcı olan VMware Cross-Cloud hizmetlerini iyileştirerek bulut kaosundan kurtulup bulutu akıllı kullanmalarını sağlıyor. VMware Cross-Cloud hizmetleri, uygulamaların tamamını herhangi bir bulutta, herhangi bir cihazdan oluşturmak, işletmek, erişmek ve korumak için bütünleşik ve kolay bir yöntem sağlayan portföyden oluşuyor. VMware Cross-Cloud hizmetlerinin temelleri arasında uygulama platformu, bulut yönetimi, bulut ve uç altyapısı, güvenlik ve ağ ile Anywhere Workspace yer alıyor. En yeni haberler ve VMware’in dijital kuruluşlar için buluta daha hızlı ve daha akıllı bir yolu nasıl sunduğu hakkında daha fazla bilgi VMware Explore 2022 Europe medya kitinde yer alıyor.

VMware hakkında
VMware, tüm uygulamalar için lider bir çoklu bulut hizmetleri sağlayıcısıdır ve kurumsal kontrol ile dijital inovasyonu mümkün kılmaktadır. Yeniliği hızlandırmak için güvenilir bir temel olan VMware yazılımı, işletmelere geleceği inşa etmek için ihtiyaç duydukları esnekliği ve seçeneği sunmaktadır. Merkezi Palo Alto, California’da bulunan VMware, 2030 Ajandası’yla daha iyi bir gelecek oluşturmaya kararlıdır. Daha fazla bilgi için: https://www.vmware.com/company.html.

(1-3) Multi-Cloud Maturity Research Report, Vanson Bourne, Ekim 2022