TÖDEB Akademi eğitimleri başlıyor

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), sektörün nitelikli iş gücü kapasitesinin artırılabilmesi için TÖDEB Akademi çatısı altında eğitimlerine başlıyor. İlk aşamada, eğitimlerini, üye kuruluşlarının yararına sunmayı hedefleyen TÖDEB Akademi’nin 2022 eğitimleri Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek.

Ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında mesleki gelişimi sağlayarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere hareket eden TÖDEB, bunun için, sektörün mevzuat ve mevzuata dayalı çeşitli uygulamalar hakkındaki öncelikli ihtiyaçlara odaklanarak belirlediği eğitim programlarını başlatıyor.

İlk aşamada TÖDEB üye kuruluşlarının insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olacak TÖDEB Akademi 2022 yılı programı, üç eğitimden oluşuyor: Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin Alt Düzenlemelerin Getirdikleri, Uyum Programı Oluşturma Yükümlülüğü, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyete Geçişlerini Kolaylaştırmak.

22 ve 24 Kasım’da gerçekleşecek olan “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin Alt Düzenlemelerin Getirdikleri” eğitiminde katılımcılarla, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” kapsamında ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hukuki yükümlülüklere ilişkin bilgi ve uygulamalar paylaşılacak.

30 Kasım ve 20 Aralık’ta gerçekleşecek “Uyum Programı Oluşturma Yükümlülüğü” eğitiminde ise 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uyum programı oluşturma yükümlülüğü kapsamına girmiş olmasının yarattığı ek yükümlülükler hakkında bilgi ve uygulamalara ilişkin farkındalık sağlanması hedefleniyor.

“Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyete Geçişlerini Kolaylaştırmak” eğitimi ise C düzey yöneticiler ve yatırımcılar için, bu kuruluşların faaliyete geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve böylelikle yeni faaliyet izni alan kuruluşların operasyonlarından doğan zaman ve maliyet yönetimini minimize etmelerine dolaylı olarak katkı sağlamak üzere hazırlandı. 6-9 Aralık tarihlerinde dört ayrı oturumdan oluşacak eğitimlere katılacak kişiler, eğitim programının devam niteliğinde olan ve aynı eğitmenler liderliğinde gerçekleşecek söyleşiye de dahil olmaya hak kazanıyor.

“Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyete Geçişlerini Kolaylaştırmak” eğitiminin söyleşi aşaması dışındaki tüm eğitimler ise çevrim içi ortamda gerçekleşecek.

TÖDEB Akademi 2023 yılı eğitim faaliyetlerinin ise, sektörün eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını kapsayıcı bir şekilde analiz edebilmek üzere TÖDEB İnsan Kaynakları Çalışma Grubu ile iş birliği halinde yürütülecek çalışmalardan elde edilen verilerle planlanacak.

TÖDEB Akademi’ye ilişkin tüm gelişmeler, TÖDEB resmi internet sitesi www.todeb.org.tr adresi üzerinden takip edilebilecek.

  
TÖDEB hakkında  
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 2020 yılında Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğin yönetim merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.