KPMG Türkiye, 2. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

KPMG Türkiye’nin paydaşları için hazırladığı 2. Sürdürülebilirlik Raporu’nda sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde yeşil dönüşüm, kadın çalışan ve eğitim konularında yaptığı çalışmalar ön plana çıkıyor. Sürdürülebilirlik ve iklim danışmanlığı alanındaki hizmetleri ile iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayan KPMG Türkiye’nin 2022-2030 yıllarına ait sürdürülebilirlik planları da raporda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerini şirketin global stratejisi olan KPMG Etki Planı (KPMG Impact Plan) ile uyumlu olacak şekilde belirleyen KPMG Türkiye, paydaşları için hazırladığı ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. KPMG Türkiye, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun ve değer yaratma yaklaşımı ile hazırlanan ve 2020 – 2021 yıllarına ait sürdürülebilirlik performansını ve verilerini içeren rapor ile bu yıl ilk defa hayata geçirilen UNGC Erken Geçiş Yapanlar (Early Adopter) grubuna gönüllü olarak dahil oldu.

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, raporda yer alan değerlendirmesinde, “KPMG’de sürdürülebilirliği sadece misyon ifadeleriyle tanımlamıyoruz, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlerken aynı zamanda cesur taahhütler ve eylemlerle ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz. İklim krizinin yıkıcı etkilerinin tüm canlılar ve ekosistemler üzerindeki zararlı etkilerinin farkındayız, müşterilerimizin bu alanda ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda hizmetlerimizin çevresel etkilerini de takip ediyoruz ve bu alanda azaltma stratejileri geliştiriyoruz” dedi.

Alsan ayrıca, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması sonucunda iklim kriziyle mücadele konusunda önemli bir gelişme kaydedildiğini vurgulayarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ve teknoloji konularının şirketin öncelikli alanları olduğunu belirtti. ESG çalışmalarına yapılan yatırımlara ve dijitalleşme stratejilerinde pek çok sektöre verilen destelere değinen Alsan, KPMG’nin ESG çalışmalarına 1,5 milyar dolar bütçe ayırdığını da sözlerine ekledi.

Yeşil dönüşüme destek oluyor
KPMG Türkiye, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ve karbon denkleştirme projelerine yaptığı yatırımlarla 2022 yılında da yeşil dönüşüme destek olmaya devam ederek 2021 – 2022 yıllarında “Karbon Nötr” bir şirket oldu ve ofisleri enerji ihtiyaçlarını satın aldıkları yenilenebilir enerji ile sağladı. KPMG Global’in iklim krizi ile mücadele alanındaki en önemli projesi olan KPMG Net Zero Projesi de 2021 yılında Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. Net Zero Hedefine ulaşma kararlılığını ortaya koyan KPMG Türkiye de 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmayı taahhüt ederek düşük karbonlu ekonomik dönüşüme katkı sağlayabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kadın çalışan oranını ve verdiği eğitimleri artırıyor
Bununla birlikte Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan ve 2021 yılında kadın çalışan oranı yüzde 49’a ulaşan KPMG Türkiye, 2025 yılında icra komitesindeki kadın yönetici oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. KPMG Türkiye’nin 2021 yılında öne çıkan bir diğer performansı eğitim alanında oldu; 2021 yılında çalışanların yetkinliklerini artırmak üzere verilen eğitim saatleri bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak toplam 142 bin saate ulaştı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına çalışanlarını da dahil ediyor
KPMG Türkiye, 2022 yılında kurduğu ESG Komitesi ile sürdürülebilirlik alanında belirlediği hedeflere ulaşmak ve performansını iyileştirmek amacıyla çalışmalarına şirket birimlerini ve çalışanlarını dahil ederek süreçlerini en etkin ve verimli bir şekilde yönetiyor. Emisyon azaltımı, yeşil enerji, sürdürülebilir tedarik zinciri, sıfır plastik atık ve cinsiyet eşitliği gibi konularda hedeflenen çalışmalar ve ihtiyaca göre güncellenen ajandası ile ESG komitesi, KPMG Etki Planı’nın amaçlarını uygulamayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve iklim danışmanlığı alanındaki hizmetleri ile iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılıyor
KPMG Türkiye, sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma yol haritasının belirlenmesi, sera gazları emisyonlarının hesaplanması, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) iklim ve su raporlama, sürdürülebilirlik, entegre ve İklimle Bağlantılı Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) raporlama, ESG Derecelendirmesi, çevresel ve sosyal uyum denetimleri, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik eğitimleri, sürdürülebilirlik güvence denetimleri ve sürdürülebilir finans gibi sürdürülebilirlik ve iklim danışmanlığı alanında sağladığı hizmetler ile iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılıyor.

KPMG Türkiye, 2022 yılında Avrupa KPMG ESG Hub ile iş birliklerini artırarak Türkiye’nin iş dünyasını yenilikçi ESG çözümleriyle tanıştırmayı planlıyor. KPMG Türkiye, kendi operasyonel süreçlerinin oluşturduğu riskleri yönetirken bu alandaki teknik bilgi ve deneyimlerini müşterilerine de sunarak ESG alanında büyük gelişmelere öncülük ediyor. KPMG Global’in oluşturduğu Global Karbonsuzlaştırma ve ESG Danışmanlık Merkezleri (Hubs), kurumların ESG gündemlerinde üst sıralarda yer alan iklim değişikliği, ekonomik ve sosyal kalkınma, yetenek, deneyim, yazılım araçları ve analitik konularındaki çözümleri ile iş dünyasına destek oluyor. Global merkezlerdeki çalışmaların aktif bir üyesi olan KPMG Türkiye de ESG alanındaki uzmanlığını uluslararası deneyim ve uzman ağı ile güçlendirirken sürekli değişen ve gelişen dinamik bir alan olan sürdürülebilirlik konusunda trendleri de aktif olarak yapısına dahil ediyor. KPMG’nin müşterilerinin ihtiyaçlarına göre geliştirdiği yazılım araçlarından biri olan ClimateIQ, kuruluşlar için iklim değişikliğinin neden olduğu risklerin değerlendirilmesinde ve iklim senaryo analizinde verimli sonuçlar geliştiriyor. Karbonsuzlaştırma ve ESG danışmanlık hizmetleri çerçevesinde Türkiye’nin en büyük karbonsuzlaştırma projesini KPMG Hollanda ile yapılan ortak çalışmalarla yürüten KPMG Türkiye, sahip olduğu bilgi ve deneyimi ülkemizin iklim krizi ile mücadelesinde iş dünyasının ihtiyaçlarına sunuyor.

KPMG Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

KPMG Hakkında
KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 145 ülkede 236 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv; endüstriyel sektörlerden gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti sağlıyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa ofisleriyle, 1982 yılından beri 1.850 çalışanıyla her sektörden 4 binin üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet veriyor. 2020 yılında küresel ağın Lighthouse lisansını alarak yeni teknolojilerde dünyadaki mükemmeliyet merkezleri arasına giren KPMG Türkiye, müşterilerine değer yaratan çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.