Dijital Türkiye Platformu ve KPMG Türkiye, AB ile iş birliklerini artıracak çalışma için Türkiye Bilişim Vakfı koordinasyonunda hazırlıklara başladı

Türkiye’nin AB’ye aday bir ülke olması nedeniyle bölge ile yapılacak iş birliklerinin artırılmasını amaçlayan önemli bir çalışma başlatıldı. Dijital Türkiye Platformu ve KPMG Türkiye ortaklığı ile yürütülecek yol haritası çalışması kapsamında hazırlanacak rehber ile Türkiye’nin dijital alandaki yeteneklerinin AB’nin kurum ve kuruluşlarına tanıtılması ve AB fonlarından faydalanılarak iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) birlikteliği ile oluşturulan Dijital Türkiye Platformu (DTP), 2011 yılından bu yana Dijital Europe üyeliğini sürdürürken Avrupa’nın dijital önceliklerini ve planlarını da izlemeye devam ediyor.

Pandemi döneminde yaşanan zorluklar, Avrupa Birliği (AB) içerisinde dışa bağımlılıkların, yetenek kaybının ve lojistik zorlukların aşılması için farklı çalışma şekilleri geliştirilmesi ve Avrupa’nın kendine yeterlilik konusunda adımlar atması gerektiğini de ortaya koydu. Coğrafi konumu, genç ve eğitimli nüfusu, sahip olduğu üretim kapasitesi ile büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin de AB’ye aday bir ülkesi olması nedeniyle bölge ile iş birliklerini artırması her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) koordinasyonu ile faaliyetlerini sürdüren Dijital Türkiye Platformu da dijitalleşme alanında AB ülkeleri ile iş birliklerini artırma konusunda yol haritası hazırlama amaçlı bir çalışma başlattı. Bu alanda yapılacak iş birliklerinin artırılması fikri ile başlatılan yol haritası çalışması, DTP ve KPMG Türkiye ortaklığı ile yürütülecek.

Süreç içerisinde gerek AB gerekse Türkiye’den resmi kurumların da katkısı alınacak. 2023 yılı başında tamamlanması ve duyurulması planlanan çalışmanın dijital alanda Türkiye’nin yeteneklerinin, AB’nin kurum ve kuruluşlarına tanıtacak bir rehber niteliğinde olması hedefleniyor. Ayrıca AB fonlarından faydalanılarak iş birliklerinin artırılması da amaçlanıyor.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) hakkında
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul’da bulunan ve “Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme” temel amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan, bugün itibarıyla 400’ün üzerinde üyesi bulunan vakfın hedefi; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamaktır. www.tbv.org.tr